Termíny seminářů a kurzů:


POZOR - POZOR - POZOR

Veškerý obsah blogu a veškeré novinky se přesunuly na www.sandraliving.cz
Stranky nejsou dlouhodbě aktualizovany

sobota 19. října 2013

Poselství lesních skřítků a duchů lidemProsíme tě naše posluchačko a obdivovatelko lesního království, aby jsi lidem dobré vůle a lásky k lesnímu bohatství, lidem, kteří budou ochotni přijmout a poslouchat naše poselství, předala tato slova. Všem lidem, kteří přijdou mezi nás s dobrými úmysly, s láskou v srdci, zájmem a úctou k přírodnímu bohatství kolem sebe – těmto všem lidem otevřeme své lesní království a pokladnu svých moudrostí.

Budou-li mít upřímný zájem a otevřené vědomí, mohou kdykoliv s námi rozprávět přes našeho společného Otce, můžeme se pak všichni společně radovat z našeho vzájemného přátelství a předávat si mezi sebou mnoho krásného.

Vnímáme a cítíme dobře vaše myšlenky, kdykoliv přijdete mezi nás, vnímáme vibrace, které vyzařujete kolem sebe. Umíme utišit váš smutek, bolest, beznaděj a obklopit vás radostí, aby jste v našem království načerpali nových sil a vždy se rádi vraceli. Ale chceme vás také varovat, pokud budete mezi nás přicházet jen s úmysly z přírody jen těžit a nadále drancovat její bohatství, budete-li zde vyzařovat jen myšlenky temné vůči okolnímu světu, budete-li se chtít uprostřed našeho království jen bavit bez ohledu na klid jeho obyvatel. Takové lidi varujte, aby raději nevstupovali na naše území. Dnes je to tak, že vše špatné, co se k nám vysílá, se bude zpátky vracet každému původci jako ozvěna. To znamená i to, že se ten dotyčný člověk nebude v lesním zákoutí cítit dobře, protože mu budou jeho špatné myšlenky a úmysly vráceny zpět a bude nucen od nás odejít. Tato „ozvěna“ bude teď naše obrana.

Můžeš si sama všimnout, že lidé, kteří les předtím procházeli, se mu teď raději vyhnou. Ale nemyslíme si, že na polích a loukách bude situace jiná a najdou tam klid. Lidé budou nakonec pobíhat přírodou a nenajdou tam už posilu a povzbuzení jako dříve. Asi jsme tě moc nepotěšili, ale neboj se, dobrým lidem neublížíme a rádi pomůžeme. Vždy nás potěší vámi vyzářená radost z krásy našeho království, váš vděk za poskytnuté dary a opětovný návrat mezi nás. To nám působí radost nesmírnou a uspokojení z dobře vykonané práce.


My přátelé ze stromového království se opět hlásíme se svým dalším poselstvím. Dovol nám tvým prostřednictvím předat lidem několik rad pro jejich další harmonický a šťastný život.

Cítíme, že se zabýváte často mnoha otázkami, které vám připadají někdy složité, ale věřte nám, řešení zas tak těžká nejsou. Jediný problém vás lidí spočívá ve vaší neschopnosti zastavit se ve vašem běhu životem, zklidnit své vědomí a odpoutat se od malicherných starostí a zájmů. Pak si možná postupně vzpomenete na své dávné zapomenuté vlohy a schopnosti a objevíte kolem sebe věci a děje nevídané a zázračné. Jedině přírodní království se svým bohatstvím neustále proměnlivé a přesto uklidňující krásy a se svou zásobou stále platných moudrostí a zkušeností, je vám schopno ve vaší současné krizi skutečně pomoci.

Člověk přírodu potřebuje a nemůže harmonicky a také zdravě žít bez souladu s jejími zákony. Příroda může žít bez lidí, ale lidé bez zdravě fungujícího přírodního prostředí budou stále víc a víc strádat. Nebojte se ničeho, my bytosti z přírodního společenství jsme připraveni vám vyjít vstříc a vždy pomoci, pokud ucítíme a rozpoznáme ve vašich myšlenkách skutečný zájem a touhu po vzájemném sblížení a poznání.

Milí lidé, dívejte se na stromy, jako na vaše nejbližší přátele, kteří čekají na vzájemný kontakt a sblížení.

Uvědomujete si, kolik nečistot a špatných myšlenek vás lidí musí stromy z ovzduší kolem přijímat a pořád se neúnavně snaží čistit a regenerovat, aby mohli dále přežít a plnit své poslání? Působením energie přijaté z vesmíru a prostřednictvím blahodárné sluneční záře čistí své zanesené a nemocné stromové buňky a přeměňují tak všechny nečistoty v energii pozitivní, vdechovaný kysličník uhličitý v kyslík a to všechno posílají zase zpátky do světa. Napadlo vás někdy za to stromům poděkovat?


Stromy také mohou na základě vaší prosby sejmout škodlivý magnetismus a všechny další negativní energie kolem vašeho těla, kromě toho, že k vám neustále posílají svou léčivou energii. A tak jako stromy dokáží proměnit všechno špatné co přijmou na klid, mír a čistou energii, kterou zase vyšlou zpět, vy lidé můžete dokázat to samé. Můžete očistit svá těla od všech špatných myšlenek, od škodlivin ve vaší stravě a ovzduší a můžete je opět proměnit na světlo a lásku, které budete opět vracet do světa kolem vás.

Vyjděte si ze svých měst a vesniček k nám do přírody, najděte si své místo, kde vám bude hezky a příjemně a můžete začít svůj vlastní očistný proces – vašeho těla, duše i vašeho okolí. Můžete začít třeba s každým novým dnem, s každým východem slunce. Tehdy začíná nová naděje, nové očekávání a sluneční paprsky i ranní energie působí nejúčinněji.

Zhluboka dýchejte, vnímejte krásu kolem vás a blahodárné sluneční světlo, vdechujte tu krásu a zase vydechujte, radujte se z toho, že jste také krásným a užitečným člověkem.

Můžete si představovat, že jste třeba takovým stromem jako ten, který stojí poblíž vás… Možná brzy zjistíte, jak krásně se vám začalo žít v přátelství se stromy a celou přírodou.


Milí lidé,
nezapomínejte na ně - potřebují vaši lásku a pomoc a čekají na váš zájem a přátelství.
Skřítkové a lesní duchové z lesního království

Zapsala: Mirka Malíková © 1999


Dnešní otázka k lesním skřítkům a duchům zní:

Poraďte nám, lidem, prosím vás milí lesní přátelé, kdy máme my lidé kácet a prořezávat staré a nemocné stromy, abychom jim nijak neublížili a neudělali škodu ve vašem lesním království?


Na tvou otázku uvádíme posluchačko naše tuto odpověď: Takový strom, to je vlastně takový živý organismus, jako člověk. Strom má kořeny jako člověk dolní končetiny, jeho kmen se podobá vašemu trupu a větve a koruna to jsou vaše paže a ramena s hlavou, která jim vévodí. A tak, jak je tomu u vás lidí, vedou v těle stromu různé kanálky a cestičky, kudy se po celém jeho organismu rozvádí vlhkost a živiny potřebné pro jeho růst a rozvoj. Taková míza, která ze stromu někdy vytryskne, když se poraní, to je vlastně krev stromového organismu; také se na povrchu takové rány po zaschnutí udělá ochranný obal jako u lidské rány se ze zaschlé krve utvoří stroupek, aby se rána mohla dobře zahojit. Tak vidíš, jak jste si podobni vy lidé a stromy okolo vás.


Pokud byste chtěli řezat větve stromů a keřů v létě, není to zrovna příhodné období, protože stromy mají plno práce se svým vyživováním a zavlažováním, aby si v období letního horka a většího sucha v lese dostalo dost vláhy na každou větvičku a žádná část stromu nestrádala. Narušením tohoto vyživovacího systému může dojít k vážnému poškození celého stromu. Z tohoto důvodu není moudré ani kácení stromů v tomto období, protože padající strom může také poranit a zlomit větve okolní ch stromů, které jsou zatím zdravé. Všechny tyto práce je vhodné provádět buď časně na jaře, kdy mají stromy možnost získat dostatek živin a vody ke své další regeneraci anebo časně na podzim, kdy strom má už v sobě svou zásobu živin uloženou, začíná shazovat listí a připravuje se na dobu přezimování. Tehdy si stromy a keře stačí udržet rovnováhu organismu v případě poranění a také mají možnost v období dešťů načerpat dostatek vody do zásob.


Ale prosíme vás, než začnete nějaký strom či keř (nemocný nebo zdravý) kácet, zastavte se na chvíli a zkuste nejdříve poprosit ducha stromu o svolení. Nemusíte mluvit nahlas, stačí v myšlenkách vyslat prosbu a v ní vyjádřit důvod, proč to chcete udělat a počkat na svolení. Je hezké i strom pohladit a poděkovat mu za jeho služby vůči vám lidem, v duchu se s ním důstojně rozloučit. Pokud vám přijde do myšlenek dobrý, kladný pocit – tak dostáváte svolení strom nebo keř pokácet. Potom je dobré také pokusit se ještě živý organismus uspat anebo můžete nás - duchovní bytosti z přírodního společenství požádat o spolupráci. Většinou, když dostanete kladný souhlas, tak se na uspání podílíme automaticky my – strážci stromu. Pokud svolení nedostanete, to znamená, že váš pocit na zamýšlený čin není moc dobrý a příjemný, tak vám radíme se do té činnosti raději nepouštět, protože tento zásah do „pravidel slušného chování“ v přírodním společenství se může odrazit na vašem zdraví a duševní pohodě.


U suchých a úplně odumřelých organismů není tento postup už nutný. Ale je také hezké u vás lidí někdy vidět, pokud máte nějaký strom či keř ve svém okolí oblíbený a on vám zahyne, když se s ním přijdete rozloučit a poděkujete mu za všechno co vám dal a jaké služby vám prokázal a vzpomenete si na všechno, co jste spolu prožili.


Tak tě moc prosíme, předej naše poselství lidem, kteří budou mít zájem a touhu po lepším poznání přírodního společenství, aby nás mohli lépe chránit a nemuseli nám někdy neúmyslně ubližovat.


Děkujeme za tvou pomoc, lesní skřítkové a duchové.


Autor článku: lesní skřítkové a duchové

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za Váš vzkaz, už se těším, až si jej přečtu!
Krásný den přeje Sandra