Termíny seminářů a kurzů:


POZOR - POZOR - POZOR

Veškerý obsah blogu a veškeré novinky se přesunuly na www.sandraliving.cz
Stranky nejsou dlouhodbě aktualizovany

pátek 19. října 2012---------- JAK TO S NÁMI VE SKUTEČNOSTI JE ---------

Nejlepší důkaz je zkušenost. / Francis Bacon /

Ze svého života byste měli mít dobrý pocit.

Dříve, než jste se narodili, věděli jste, že nejcennějším prvkem pro váš osobní i kolektivní růst a zároveň zdroj radosti ve vašem fyzickém životě budou mezilidské vztahy. Měli jste v plánu vychutnávat si rozmanitost svých vztahů a vybírat si z nich detaily pro své výtvory, a proto jste zde.
Ještě před narozením, když jste se rozhodovali, že přijdete do této hraniční časoprostorové reality, jste měli v úmyslu radovat se z každého okamžiku žití. Na základě své tehdejší nefyzické perspektivy jste chápali, že jste tvůrci a že jdete do prostředí, které nabízí neomezený potenciál pro radostné, uspokojivé tvořivé zážitky. Věděli jste, že jste tvůrci a že pozemský život bude skvělým odrazovým můstkem pro množství uspokojivých výtvorů, a tak jste zde.
Dříve, než jste se narodili do svého fyzického těla, jste věděli, že až tady budete, budou tady i ostatní, a že vaše vzájemné vztahy budou hlavním zdrojem rozporů, jež budete zažívat. Chápali jste i to, že tyto kontrastní vztahy budou základem pro váš osobní růst a také pro to, čím budete přispívat k celkovému, věčnému růstu. Proto jste se těšili na kontakt s ostatními lidskými bytostmi, a proto jste zde.
Vaše plány na život na Zemi však nezahrnovaly boje ani těžkosti. Nechápali jste to tak, že přicházíte do fyzického světa napravovat omyly z minulých životů, ale že jdete pomoci ohroženému světu. Dokonce jste život na Zemi nechápali ani jako příležitost k rozvoji (v tom smyslu, že by vám tehdy něco chybělo). Očekávali jste, že tento fyzický život a toto prostředí vám poskytnou dostatek impulzů a odlišností, že si díky nim budete stále vytříbeněji volit, co vy osobně chcete, což bude pomáhat jak vašemu růstu, tak i rozvoji kolektivního Jsoucna, a tedy všeho, co je. Věděli jste, že tento svět plný protikladů vás povzbudí k rozmachu, k expanzi, která činí věčnost doslova nekonečnou. A proto jste si nesmírně cenili toho, že na planetě Zemi je tak kontrastní, tak výjimečné prostředí. Bylo vám totiž jasné, že kontrast je základem pro růst a že růst je radost - a proto jste zde.
Dříve, než jste se narodili do tohoto fyzického těla, věděli jste, jaký význam má rozmanitost a četnost, protože vám bylo jasné, že každá nová touha nebo myšlenka se rodí z kontrastu. A věděli jste, že kontrast je nejen impulsem pro růst, ale i základem pro radostné zážitky. A především jste věděli, že vše je tu kvůli radostným okamžikům, které vám budou neustále vybuchovat ve vědomí, a proto jste zde.
Dříve, než jste se narodili, věděli jste, že kontrast vám bude poskytovat rozmanitost, z níž si budete moct vybírat. Věděli jste, že vaše prostředí bude jako prostřený švédský stůl, z nějž si bude moci volit podle libosti, a že v tomto prostředí nebude nic trvalé, protože vaše neustálé volby budou vše stále měnit, a proto jste tady.
Dříve, než jste se narodili, věděli jste, že všechny volby se uskutečňují na základě toho, že něčemu věnujete pozornost. Věděli jste, že se chystáte umístit své vědomí do fyzického těla a do fyzické časoprostorové skutečnosti a že si budete vybírat ze stolu plného rozmanitostí prostřednictvím své pozornosti a soustředění, a proto jste zde.
Dříve, než jste se narodili, jste věděli, že prostředí na Zemi, jako nakonec každé prostředí, fyzické i nefyzické, je založeno na vibracích, které řídí zákon přitažlivosti. (Podobné přitahuje podobné.) A věděli jste, že když něčemu věnujete pozornost, zvete to do svého osobního prostoru, a proto jste zde.
Dříve, než jste se narodili, rozhodovali jste se, zda chcete žít na planetě Zemi. Nechtěli jste jít do prostředí, kde by bylo vše stejné nebo natolik harmonické, že už by bylo jasné, co je správné a jak žít. Jste totiž mocnými tvůrci, jež se chtějí sami rozhodovat a sami vytvářet vlastní radostné zážitky. Věděli jste, že rozmanitost bude vaším nejlepším přítelem a konformita skutečným nepřítelem. Doslova jste se do tohoto kontrastního prostředí vrhli, plní nadšení z objevů, které tu na vás čekají, a s vědomím, že budete tvořit na základě svých vlastních, osobních, důležitých a přesvědčivých úhlů pohledu, a proto jste zde.
Mnoho lidí zlobí, trápí, frustruje nebo i bolí, že si nepamatují na nic z toho, co údajně věděli před narozením. My vám však připomínáme, že od narození máte k dispozici něco důležitějšího než toto ztracené vědomí: Máte svůj osobní navigační systém, který vám pomáhá zjišťovat, na každém kroku na vaší cestě a během každé vaší myšlenky, zda se odkláníte od toho, jak jste chápali život ještě před narozením, nebo zda jdete správným směrem.
Byli bychom velmi rádi, kdybyste si začali být vědomi svého navigačního systému, a mohli tak dále tvořit ve shodě se svým nefyzickým poznáním.
Velmi rádi bychom vám pomohli uvědomit si, kdo doopravdy jste. Chceme vám pomoci zbavit se falešných předpokladů, které jste si omylem osvojili na cestě fyzickým životem, a nahradit je pochopením univerzálních životních zákonů.
Rádi bychom vám pomohli vyřešit zdánlivou záhadu, proč zažíváte nefunkční vztahy; chceme vám pomoci uvědomit si, že tuto planetu obýváte s miliardou jiných lidí, a krásu takové rozdílnosti. A hlavně vás chceme podpořit, abyste zlepšovali a rozvíjeli ten nejdůležitější vztah ze všech: váš vztah s věčným, nefyzickým Zdrojem, jímž doopravdy jste, a proto jsme zde.

Život je o vztazích
Za celý svůj život se ani na chvilku neocitnete mimo síť vztahů. Vše, co zažíváte, vnímáte, vidíte a chápete, je možné jen proto, že to vyjadřuje váš vztah k něčemu. Bez posuzování a srovnání nelze nic vnímat ani chápat. Lze říci, že bez vztahů byste vůbec nemohli existovat.
Byli bychom rádi, kdybyste pochopili, kým doopravdy jste, a začali zkoumat různé vztahy, které právě prožíváte.
Byli bychom rádi, kdybyste si začali více vážit své planety, své těla, rodiny, přátel, nepřátel, své vlády i politického systému, vašeho jídla, financí, zvířat, práce, her, svého smyslu života, minulosti, budoucnosti i přítomnosti...
Byli bychom rádi, abyste si vzpomněli na to, že každý vztah je věčný, a jakmile vznikne, navždy už zůstane součástí vašich vibrací. A vězte, že v tomto okamžiku, kdy se setkává vše, co se doposud stalo, s tím, co se právě stává, máte tvořivou moc.
Často se stává, že když pozorujete cosi nepříjemné, cosi nežádoucí, myslíte si, že se vás to netýká, že toho nejste součástí, že jste jen vzdáleným, neosobním, nezaujatým pozorovatelem. Jenže tak to není. Už jen vaše pozorování určité situace, bez ohledu na to, jak mimo si připadáte, z vás činí spolutvůrce této situace.
V rámci kontaktů s jinými lidmi se mnozí z vás shodnou na kolektivní představě, jak správně žít. Ale přece jen neshodli jste se úplně všichni. Ale přesto stále vnucujete druhým své vlastní představy o mnoha situacích, které zažíváte.

Nejprve dosáhnout souladu, teprve pak konat
Na naší planetě je dnes obrovské množství různých společností a v každé z nich platí určitá pravidla, požadavky, zákony, tabu - a současně platí množství různých odměn a trestů za přizpůsobení, nebo nepřizpůsobení se těmto pravidlům. Každá lidská společnost se zjevně snaží oddělit žádoucí od nežádoucího. A přestože se velmi usilovně snažíte třídit, přesto se to mísí a vy jste se dosud ani zdaleka neshodli na tom, co je žádoucí a co nežádoucí, co správné a co nesprávné, co dobré a co zlé.
Byli bychom rádi, abyste už nikdy nevyžadovali souhlas světa, společnosti nebo třeba jen svého partnera jako podmínku své sebedůvěry, nalezení svého vlastního směru a síly. Chceme vám připomenout, že potřeba mít souhlas druhých vychází ze základního nepochopení vesmírných zákonů a přímo protiřečí tomu, kým doopravdy jste.
Byli bychom rádi, kdybyste porozuměli tomu, jak funguje váš osobní navigační systém, a s jeho pomocí dosáhli opětovný soulad se silou, která proudí k vám a skrz vás. Když dosáhnete souladu se silou, jež vyvěrá z vašeho nitra, potom (a jedině potom) nastane harmonie, o kterou jde na všech úrovních a ve všech oblastech, tedy i ve všech vztazích.
Většina lidí by nepovažovala za rozumné naložit své nejcennější věci na starý rozhrkaný náklaďák ve špatném stavu. Nebo dát cenné starožitné sklo do košíku na kolo, na němž se jede poprvé projet pětiletý chlapeček. Nebo dát do kapsy své celoživotní úspory a rodinné klenoty a vykročit s nimi na zmrzlé jezero, přičemž si nejste úplně jisti, zda vás led udrží. Jinak řečeno, za všech okolností je rozumné nejprve získat jistotu, že se vydáváte na správnou cestu, zejména pokud je to velmi důležitá cesta.
Lidé se však přesto bezhlavě vrhají do velmi důležitých rozhovorů, rozhodnutí a činů dřív, než získají pocit absolutní jistoty. Ale ono je velmi těžké a zdlouhavé kýženou jistotu získávat až během činů. A pokud jsou lidé něčím vyvedení z míry, často se ihned vrhají do dalších a dalších zážitků, které opět nemají pod kontrolou.
Byli bychom rádi, kdybychom vám pomohli uvědomit si, že nejprve je potřeba dosáhnout souladu a až potom konat. Nejprve dosáhnout souladu, potom mluvit. Nejprve dosáhnout souladu, potom něco udělat. Nejprve dosáhnout souladu a až potom všeho ostatního.
Lidé někdy říkají: „Zamysli se, než otevřeš ústa." Moudré, ale dalo by se to říct ještě lépe: „Zamyslete se - a potom posuďte, jaký pocit ve vás daná myšlenka vyvolává. Dělejte to do té doby, dokud nebudete zcela jasně vědět, že jste dosáhli souladu - a potom to řekněte nebo udělejte."
Ten, kdo pochopí, jak funguje vztah se Zdrojem; ten, kdo aktivně usiluje o soulad se širší perspektivou; ten, kdo záměrně hledá a nachází soulad s tím, kým doopravdy je, je charismatičtější, přitažlivější, schopnější a silnější než miliony lidí, kteří takovéhoto souladu nedosáhli.
Starověcí mistři a léčitelé, jež uznáváte, chápali, jak důležitý je tento osobní soulad. Neexistuje důležitější vztah než vztah mezi vámi takovými, jací jste ve fyzickém těle, tady a teď, a Zdrojem/ Bohem, ze kterého pocházíte. Pokud se staráte v první řadě o tento vztah, potom, a jenom potom, dokážete tvořit správné další vztahy: ke svému tělu, k penězům, správné vztahy s rodiči, dětmi, vnoučaty, spolupracovníky, vztahy k vládě a k světu... Vše hladce a rychle zapadne na své místo, pokud budete především dbát o základní, prvotní vztah se Zdrojem/Bohem.

Žijeme podle mylných předpokladů?
Až pochopíte, pak dojde k významné proměně ve vašem nitru: Postupně se zbavíte falešných přesvědčení, jež jste získali během cesty fyzickým životem, a dospějete k pochopení, které je podstatou toho, čím jste. A když k tomu dojde, nejenže začnete chápat každý svůj minulý i současný vztah, ale také vám začne být okamžitě jasné, jaký užitek vám každý z nich přinesl.
Mylný předpoklad nebo nejistý základ, na němž většina lidí staví, vzniká, protože lidem více záleží na tom, co si o nich myslí někdo jiný, než na tom, jak se cítí oni sami. Takže když se stýkají s těmi, kteří se sami chtějí cítit lépe (a proto naučili ostatní chovat se podle hesla: „Nedělej radost sobě, ale mně," nebo „Neopovažuj se být natolik sobecký, abys potěšil sám sebe, ale namísto toho udělej radost mně."), zapomněli používat svůj navigační systém a čím dál víc se vzdalují od toho, čím jsou. Proto se cítí čím dál tím hůř, a dospívají tak k jednomu nesprávnému závěru za druhým, až jsou úplně ztracení.
Zdá se logické, že odhalením nesprávných předpokladů se věci vyjasní a lidé budou směřovat k blahobytu. Jenže pokud uvíznete ve falešném předpokladu a soustředíte se na jeho důsledky, většinou budete tak pohlceni jeho vibracemi - a tedy si aktivně přitáhnete odpovídající věci - že nebudete mít šanci poznat, jak je vlastně tento předpoklad mylný. Nebudete mít pocit, že se mýlíte, neboť váš život se neustále odvíjí přesně tak, jak jste přesvědčeni, že se odvíjet má.
Abyste mohli odhalit nebo pochopit nesprávnost určitého předpokladu, musíte získat dostatečný odstup a spojit se s tím, čím doopravdy jste. Jinými slovy: kdybyste byli ve styku s nějakým nepříjemným („odpojeným") člověkem, který by vám neustále opakoval, že nejste inteligentní, ze začátku by vám to vadilo. Měli byste z toho negativní pocit, protože slova „nejste inteligentní" jsou ve velkém rozporu s vědomím vašeho Zdroje. Jenže kdybyste to poslouchali stále dokola, nakonec byste tomu uvěřili a začali byste si přitahovat důkazy toho, že nejste inteligentní, čímž byste vlastně potvrdili, že onen předpoklad je správný. Potom by už pro vás bylo čím dál tím těžší pokládat to za mylný předpoklad, neboť by důkazy svědčily o jeho správnosti. Za určitý čas byste uvěřili, že je to pravda.
Dobré na tom všem je, že pokud víte, co nechcete, vystřelí vás přímo úměrná touha po tom, co chcete, a tato raketa touhy pronikne do vibrační reality. Jinak řečeno: z nechtěného zážitku se vždy zrodí potenciál pro lepší zážitek. A tento lepší zážitek se dostaví, jakmile zmizí odpor.
Buďte si ale jistí, že budoucí generace budou mít obrovský užitek z rozporů, které prožíváme my. Chceme vám pomoci zbavit se mylných, nesprávných, neužitečných přesvědčení a osvobodit se od pout mylných předpokladů. Chceme vám připomenout, kým doopravdy jste, abyste se ocitli v novém světle a mohli si přitahovat jen to, co chcete.
Většina lidí, když u někoho vidí něco, co nechce vidět, jsou přesvědčení, že kdyby to tam nebylo, tak by to neviděli.
Většina lidí, když u někoho vidí něco, co nechce sama cítit, jsou přesvědčeni, že se necítí dobře právě proto, že je ten druhý takový, a kdyby se druhý změnil, cítili by se lépe.
Většina lidí, když u někoho vidí něco, co nechce, je přesvědčena, že kdyby mohli ovládat chování druhých - svým vlivem, přesvědčováním, pravidly, zákony nebo hrozbou trestu - cítili by se lépe.
Většina lidí je přesvědčena, že mít okolnosti a druhé pod kontrolou je klíčem k dobrému pocitu ze života, jenže toto přesvědčení je tím největším omylem ze všech.
Přesvědčení, že byste měli vše změnit tak, abyste viděli jenom samé hezké věci, které by ve vás vzbuzovaly jen dobré pocity, se vzpírá vesmírným zákonům a je pravým opakem toho, proč jste tady. Nikdy jste neměli v úmyslu ovládat vše okolo sebe. Vaším záměrem bylo ovládat směr svých myšlenek.

Odstupem získáte jasnější pohled na věc
S radostí vám pomůžeme zlepšit všechny vaše aktuální vztahy, a to hned teď. Bude však lepší, když se nejprve uvolníte, a podíváte se zároveň s námi na to, jak obvykle probíhají mezilidské vztahy od narození do fyzického těla až po fyzickou smrt. Samozřejmě jste každý jiný, jenže bez ohledu na to, kdy nebo kde jste se narodili či v jaké části světa nyní žijete, všude existují typické, převládající vzorce vztahů, nad kterými stojí za to se zamyslet.
Takový přehled vývoje vztahů, jež zažíváte ve fyzickém rozměru, vám může pomoci pochopit, bez ohledu na to, jakou vývojovou fází právě procházíte, nespočet mylných přesvědčení, která si lidé předávají už strašně dlouho. Když se odpoutáte od toho, co momentálně prožíváte, a podíváte se na celé spektrum svého fyzického lidského života, bude vám jasné, jaký má váš život smysl, budete se moci postavit pevně na nohy a po zbytek života kráčet cestou radosti.

Jak to bylo ještě předtím, než jste se narodili
Dříve, než se vaše vědomí částečně vlilo do tohoto fyzického těla, které nyní pokládáte za své, jste byli inteligentním, jasným, šťastným, odpor nekladoucím vědomím, jež se těšilo z nastávající nové zkušenosti. Před narozením jste poznali jen jeden vztah, a to vztah se svým Zdrojem. Tehdy jste ale byli nefyzičtí a nebyl ve vás odpor, takže jste nezažívali pocit oddělení, a tedy ani žádný rozpoznatelný vztah mezi sebou a Zdrojem. Vy jste byli Zdroj.
Řekněme to ještě jinak: ačkoli máte nohy, ruce a prsty, nepokládáte je za oddělené bytosti. Pokládáte je za svou součást. Proto obvykle nemluvíte o vztahu se svou nohou, protože je vám jasné, že vaše noha jste vy. Podobně jste před narození vibračně splývali se Zdrojem neboli s tím, čemu lidé často říkají Bůh. A pokud jste splývali s Bohem, nemohl být mezi vámi žádný vztah - byli jste jedno.

Narození
V okamžiku, kdy jste se narodili, se část vašeho vědomí vlila do vašeho fyzického těla a začal váš první vztah: vztah mezi vaším fyzickým a nefyzickým Já.
Neexistuje důležitější vztah než vztah mezi vámi a Zdrojem ve vašem nitru. Pokud dbáte především na tento vztah, tehdy a jen tehdy získáte dobré východisko pro tvoření vašich dalších vztahů: vztahu k vašemu tělu, k penězům a majetku, vztahu s dětmi, s rodiči, se spolupracovníky, vztahu ke světu apod....zpracováno dle E. a J. Hicks- Klíč ke všem vztahům


R ♥ R
-----------------------------------------------------------------------
copyright© 2010 Iva Radulayová
http://www.amiresah.cz/
FACEBOOK:
autor foto/obraz: neznámý - google obrázky
Na sociální síti Facebook publikovala Renata R. ©http://www.facebook.com/pages/Probuzen%C3%AD-2012-Awakening-2012-/331005513586287
Tuto verzi je možné dále SDÍLET na všech sociálních sítích. KOPÍROVÁNÍ v nezkrácené a neupravené podobě je povoleno pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za Váš vzkaz, už se těším, až si jej přečtu!
Krásný den přeje Sandra