Termíny seminářů a kurzů:


POZOR - POZOR - POZOR

Veškerý obsah blogu a veškeré novinky se přesunuly na www.sandraliving.cz
Stranky nejsou dlouhodbě aktualizovany

pátek 3. února 2012

O vílách


Většina lidí miluje anděly. Až 80% z nás věří, že skutečně existují. Naproti tomu je mnohem méně těch, kdo považují víly za bytosti z tohoto světa. Bereme je jen jako postavičky z vymyšlených příběhů a pohádek. Jsou i tací, kteří víly pokládají za symboly temných okultních rituálů. Ani křesťanské komunity někdy nechápou, že víly jsou Božími tvory z andělské říše, tvory pečujícími o rostliny, zvířata a Zemi jako celek. Někteří lidé vílám nedůvěřují a mají je za zlomyslné příšerky, jež nám schovávají důležité věci a jinak škodí. Ve skutečnosti jsou tu víly proto, aby zlepšily a povznesly životy všech tvorů, včetně nás lidí. Víly ani andělé nestojí o zbožňování, veškerou slávu s radostí přenechávají Stvořiteli.


Každý inkarnovaný paprsek žije na určité úrovni astrálního světa. Člověk se pohybuje v rovině nejhustší energie a dále následují duchovněji naladěné rostliny a zvířata. Víly a ostatní elementálové žijí nad zvířaty a rostlinami, jsou napůl inkarnovaní a napůl existují ve světě duchů. Nad královstvím víl žijí duchové těch, které jsme milovali, spolu s nanebevzatými mistry. Na samém vrcholku se pak nachází království andělů. Ze všech bytostí, které nám na zemi pomáhají, mají nejméně hutnou energii.

Víly nejsou žádná fiktivní stvoření ze světa pohádek, ale mocní a milující strážní andělé přírody vyslaní Bohem, aby pečovali o zdraví a bezpečnost zvířat, rostlin a Matky Země. Pomáhají tak i nám, lidem, a usměrňují nás. Vnášejí do našich životů kouzlo, hravost a romantiku.

Víly jsou vysoce „jasnozřivé“, vnímavé k myšlenkám a citům ostatních. Díky své citlivosti dokážou vstřebat bolest rostlin, stromů i zvířat. Jsou strážnými anděly přírody a nedojdou spokojenosti, dokud nesplní svůj úkol. K tomu ale potřebují nás. Chtějí, abychom spolu s nimi chránili planetu. Nejlepší způsob, jak poznat víly, je pečovat o naši zemi. Jdete-li na procházku, vezměte s sebou pytel a sbírejte cestou odpadky. Snažte se třídit a vyplachovat plechovky a lahve, dříve než je vyhodíte do příslušných kontejnerů. Snažte se kupovat a jíst především biopotraviny – nepodporujte užívání pesticidů, které ničí životní prostředí a mohou víly otrávit. (Jen si představte, jak se asi zatváří víla po vdechnutí repelentu!)

Pokud ve víly nevěříme, je jejich existence ohrožena. Kdykoli utrhneme divokou rostlinu nebo porazíme strom, ničíme jejich domovy. Dusíme je jedovatými pesticidy a čistícími prostředky. Na rozdíl od andělů mají víly lehounké fyzické tělo. Je velmi křehké, ale má mnoho stejných potřeb jako naše lidská těla. Je nutné varovat víly předtím, než vstoupíme na trávník, utrhneme květinu nebo začneme sekat trávu. Varování je projevem ohleduplnosti k vílám, má zabránit jejich poranění a šoku. I když jsou jejich těla duchovní podstaty, hmotné zásahy jim mohou ublížit. Chceme-li s vílami jednat s láskou a úctou, je naší povinností varovat je, ať už potichu nebo nahlas. Také než začneme sekat trávu, je důležité víly varovat.

Je velmi krásné být mezi vílami. Jen samotná jejich přítomnost nás může naplnit pohodou, bezstarostností, hravostí a štěstím. S jejich přispěním lépe porozumíme svému srdci. Víly jsou totiž nadané léčitelky schopné odpomoci nám od strachu a smutku. Proto choďte na procházky do přírody – právě tam je najdete, ať už je to les, louka, řeka nebo zahrada. Uvědomte si však, že víly upřednostňují přírodní prostředí, to znamená že jim je lépe např. v divoké přírodě než v uměle upravené zahradě.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za Váš vzkaz, už se těším, až si jej přečtu!
Krásný den přeje Sandra