Termíny seminářů a kurzů:

další termín kurzu plánuji na říjen 2017
KURZ AUTOMATICKÉ KRESBY

POZOR - POZOR - POZOR

Veškerý obsah blogu a veškeré novinky se přesunuly na www.sandraliving.cz
Stranky nejsou dlouhodbě aktualizovany

sobota 28. září 2013

Čarovná říše... úvod


Nic nepodněcuje naši fantazii více než představa víl a elfů. Bohužel jsme v moderním životě ztratili citlivost k jemným nuancím přírody. Vytvořili jsme umělé hranice a před tím, čemu nerozumíme, se máme na pozoru.

Všechno, co o království víl víme, pochází z pohádek, mýtů, básní a písní. Mnohé informace nám mohou předat také jasnovidci, mystici a vědci. Ve skutečnosti však všichni máme schopnost tyto říše vnímat. Nevyžaduje to velké úsilí, znalosti či zvýšenou pozornost. Vzdálenost mezi naším světem a říší víl je jen tak velká, jak sami určíme.

Ve vesmíru plném nevyčerpatelného množství energií a rozmanitých forem života je ním užitečné vše, co rozšiřuje naše vnímání a vnáší do naší každodennosti radost. Připustit to, znamená otevřít  se všem zázrakům světe, které čekají jen na to, až je někdo prozkoumá. Znamená to otevřít se tajemstvím života. Získáme tím další příležitost dosáhnout  v rámci individuálního života naplnění, prosperity a štěstí.

Svět před námi stále někde skrývá dávná tajemství a kouzla. naznačuje nám, že se máme vydat na cestu k dosud neviděným a neprozkoumaným světům. Byly doby, kdy vzdálenost mezi naším známým světem a světem, který jsme považovali za imaginární, nebyla delší než po nejbližší zatáčku. Každá jeskyně či vykotlaný strom byly branami do jiného světa.

Lidé viděli život ve všem. Potoky zpívaly a vítr šeptal prastará tajemství do uší těch, kteří naslouchali. Každé stéblo trávy a každá květina pro ně měly svůj příběh. Mžiknutím oka mohl člověk proniknout do jiných světů a poznat něco, co vneslo do jeho života světlo. Stíny nebyli pouhými stíny, les nebyl pouhou skupinou stromů a oblaka pouze půvabným seskupením par. Ve všech věcech tepal život, všechny měly svůj smysl a účel a mezi jednotlivými světy vládla láskyplná souhra. 

Dnes se málokdo kouká na svět očima dítěte. Spíše se těm, kdo to umí smějeme... Proto se ony "požehnané bytosti" ukrývají nebo ze světa lidí zcela mizí.  Jejich svět však nezahynul. Existují stále, jen brány k němu jsou méně známé, méně zřetelné, méně srozumitelné. Dnes po nich musíme pátrat. je to vznešené dobrodružství. Na koních duhy stále existují nádobky se zlatem, ale je třeba je hledat a zasloužit si je.

Věřím, že stromy mluví, a věřím, že jsou jeskyně, které vedou do podzemní říše. 
Vím, že existují draci a princezny. 
Vím, že existuje vnitřní moudrost ve všech věcech. 
Viděl jsem anděly a dévy a bytosti, které s námi spolupracují na veškerém díle. 
Můj svět je plný barev, radosti a zázraků.

Jakmile se otevřeme novým zkušenostem, změní nás.  Podstata lidského bytí je úžasná. Jsme mnohovrstevné bytosti a naše energie nám umožňuje vnímat a reagovat na mnoha úrovních, nejen na úrovni fyzické. Většina lidí nechce poznat nebo zažít, jaké možnosti a energie skrývá život za hranicemi hmotného světa. 

Úkolem pro ty, kdo chtějí otevřít dveře do  světa víl, je ovládnout svoji vnímavost. Svůj energetický systém můžeme vést k tomu, aby nás vyladil na potřeby těch, kdo žijí kolem nás, a aby nás vyladil i na samotné obyvatele říše víl.


Ted Andrews, Čarovná říše víl

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za Váš vzkaz, už se těším, až si jej přečtu!
Krásný den přeje Sandra